闽竒ゅ 玡
06037 `anvah {an-vaw'}   
   
方 06035; TWOT - 1652b; 潮┦迭   
   
AV - gentleness 1, meekness 1; 2   
   
1) 辆还, 放抖   
   1a) 辆还, 放抖   
   1b) 辆还篈

06037 `anvah {an-vaw'} from 06035; TWOT - 1652b; n f AV - gentleness 1, meekness 1; 2 1) humility, meekness 1a) humility, meekness 1b) condescension

琩高綷弄╰参 琩高ㄤ竒ゅ 綷弄ㄤ竒ゅ